top of page

חתונה רפורמית של גיא ורבקה

גיא ורבקה הם זוג מיוחד – רבקה גדלה בארצות הברית וחונכה על ערכי היהדות הרפורמית מגיל צעיר. היא מאמינה מאוד בערכי התנועה הרפורמית, ולכן היה חשוב לה שהחתונה תבטא ערכים של שוויון, פמיניזם, הובלה נשית, נוכחות דומיננטית של שני בני הזוג.

את רבקה הכרתי זמן קצר אחרי שעלתה לארץ, כאשר הצטרפה לקהילה הרפורמית שהקמתי בבאר שבע, והיא נהייתה פעילה בתנועה הרפורמית ומנהיגה טבעית תוך זמן קצר.

משפחתו של גיא היא משפחה חילונית חזקה ומלוכדת מדרום הארץ, והם קיבלו את ערכי החתונה הליבראלית ואת הרעיון של חתונה שוויונית באהבה גדולה.

רבקה ביקשה לשבור את הכוס, בדיוק כפי שגם החתן שובר כוס. לענוד טבעת על החתן, כפי שגם החתן עונד טבעת על הכלה. ובעיקר, לברך את החתן במילים אוהבות ואישיות ולתת לו ללגום כוס יין קידוש. גם ההורים ברכו את הילדים בחופה הרפורמית. החתונה התקיימה בשתי שפות, חופה בעברית ובאנגלית.

התרגשתי מעוצמתה של הכלה בהובלת החופה, ובנוכחותה המרגשת לכל אורך הטקס. התרגשתי לא פחות מן האופן שבו החתן קיבל את רצונותיה של הכלה להיות מעורבת ולהוביל את החופה הרפורמית בדרכה.
Yorumlar


bottom of page