top of page

חתונה רפורמית של רועי ומיכאל

החתונה של מיכאל ורועי, ברוח היהדות הרפורמית, הייתה ייחודית מאוד.

מיכאל גדל בבלגיה והגיע לארץ כעולה חדש לפני עשור, כשהוא נטול שפה ומתקשה להסתדר בעיר הגדולה. רועי הוא ישראלי שורשי, "הישראלי היפה". ביחד יש להם חיבור של ג'נטלמניות אירופאית רגישה עם ישראליות קיבוצניקית. את התהליך עם מיכאל ורועי התחלתי לפני פרוץ הקורונה, והשניים נאלצו להמתין שנתיים עד להגעת ערב החתונה המיוחל.

מיכאל ורועי רצו חתונה יהודית ברוח המסורת והחידוש. רועי נטה לכיוון של חתונה חילונית המייצגת את ערכיו ועולמו, מיכאל רצה חופה יהודית רפורמית ששמה דגש על עולם הערכים המסורתי והליבראלי המאפיין אותו.

במפגשי ההכנה עם בני הזוג, קראנו טקסטים יהודיים עתיקים ושילבנו גם טקסטים מודרניים מכל קצוות העולם. רועי ומיכאל הרשימו אותי בחשיבות הרבה שנתנו לכל פסיק, מילה ואות בתהליך החשיבה, לקראת הכנת כתובה רפורמית ובהכנת טקס החופה.

כך נולד טקס חופה יצירתי ומקורי, חופה מסורתית – מודרנית עם שבע ברכות וברכת "שהחיינו", אשר שמה דגש על החיים המשותפים האוהבים של הזוג וגם על הצד החילוני באורח חייהם.

שני בני הזוג בחרו לשבור כוס ביחד, שני בני הזוג ברכו וקידשו זה את זה.

התרגשתי מאוד, לא רק ביום החופה אלא לאורך כל התהליך המשמעותי עם בני הזוג לקראת בניית טקס החתונה.Comments


bottom of page