top of page

חתונה רפורמית של רבקה ויונתן

יונתן ורבקה רצו חתונה אלטרנטיבית, עם חופה מסורתית, שבע ברכות אשר מייצגות את הברכות המקוריות אך ניסוחן אישי ומיוחד. כתיבת שבע הברכות היה חלק מהותי וחשוב מבניית הטקס. התהליך עם רבקה ויונתן לקראת בניית טקס החופה האלטרנטיבית היה מיוחד ואישי, ולמעשה נשארנו חברים טובים עד היום.


במהלך העבודה על הערכים המבססים את כתובתם של בני הזוג, הם שיתפו אותי בשלבי ההתפתחות של הקשר, ברגעי משבר וצמיחה. הכתובה אשר יצרו בני הזוג (כתובה רפורמית יפיפיה) הינה מייצגת לערכים ולשיחות שקיימנו יחד, ולאופי הקשר הייחודי של יונתן ורבקה.


התוצאה הייתה חופה יפיפיה, חופה אלטרנטיבית אך גם יהודית, בשיתוף חברים ובני משפחה. חתימת הכתובה נעשתה בתהליך אינטימי תוך שיתוף החברים והעדים. יונתן ורבקה, לא אשכח את היום הזה.Kommentare


bottom of page