top of page

היהדות הרפורמית בישראלכיום, התנועה הרפורמית בישראל גדלה ומתפתחת במהירות רבה, ולה רשת של מעל ל50 קהילות, מקריית שמונה בצפון ועד יהל ולוטן בדרום. בתוך רשת הקהילות הרפורמיות, יש כאלו שהינן מסורתיות יותר ונאמנות לסידור "תפילת האדם" של התנועה הרפורמית, וכאלו שמתייחסות להרגל התפילה בחופשיות.


לתנועה הרפורמית בישראל יש גם גני ילדים, בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר תיכון.


יש למעלה מ110 רבנים ורבות שהוסמכו בישראל במסגרת ההיברו יוניון קולג' בירושלים. ניתן לשער שבשנה אחת, מתקיימות בארץ למעלה מ2,000 חופות רפורמיות ו/או טקסי חתונה ליבראליים במסגרת התנועה הרפורמית.

יש למעלה מ15,000 משפחות המקיימות אורח חיים רפורמי בישראל.


אנו מניחים כי מתקיימים בשנה מעל 50,000 טקסי בר מצווה וטקסי בת מצווה רפורמיים וליבראליים בישראל.

Comments


bottom of page